Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle onderwerpen waarover de Gezondheidsraad binnenkort advies geeft. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 'Verwachte adviezen' en 'Adviezen in voorbereiding'.

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2023

Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken: nieuwe vaccins

Vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken: nieuwe vaccins

Structureel vaccinatieprogramma COVID-19 

Toxicologische evaluatie rubberstof en rubberdamp

Beoordeling toxische eigenschappen pyridine

Verwachte adviezen tweede helft 2023

Risico's van orale blootstelling aan asbest - deel 1 (aantal asbestslachtoffers)

Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Preconceptionele dragerschapsscreening

Veertiendagen grens voor onderzoek met embryo's en embryo-achtige structuren

Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker

Risico's van orale blootstelling aan asbest - deel 2 (risico's)

Fibromyalgie

Verwachte adviezen in 2024

Monitoring van humane blootstelling aan chemische stoffen

Screening op longkanker

Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden

Toxicologische evaluatie koolmonoxide

Toxicologische evaluatie respirabele kristallijne silica (kwarts)

Toxicologische evaluatie Inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof

Toxicologische evaluatie minerale oliën

Beoordeling toxische eigenschappen styreen

Beoordeling toxische eigenschappen  tricresylfosfaat

Beoordeling toxische eigenschappen molybdeen en anorganische molybdeenverbindingen

Adviezen in voorbereiding

COVID-19 vaccinatie: inzet van het HIPRA-vaccin

Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren