Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle adviezen die binnenkort uitkomen of in voorbereiding zijn, in volgorde van verwachte publicatie. 

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2024

Adviesonderwerp                                                                                                                                 Domein
WBO: DENSE 2-studie: Contrast-mammografie en verkorte MRI als aanvullende screening voor vrouwen van 50-75 jaar met zeer dicht borstweefsel Preventie en screening
Fungicidenresistentie en gezondheid Leefomgeving
Toevoeging OCTN2 als doelziekte hielprikprogramma Preventie en screening
Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor vrouwen die borstvoeding geven Voeding
Toxicologische evaluatie koolmonoxide Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie respirabele kristallijne silica (kwarts) Arbeidsomstandigheden

Verwachte adviezen tweede halfjaar 2024 en in 2025

Adviesonderwerp Domein
Vaccinatie werknemers tegen kinkhoest Preventie en screening
Neonatale hielprikscreening op severe combined immunodeficiency (SCID) Preventie en screening
Inzetbaarheid nieuwe typen griepvaccins Preventie en screening
Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren Preventie en screening
Vaccinatie van ouderen tegen RSV Preventie en screening
Toxicologische evaluatie minerale oliën Arbeidsomstandigheden
Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen Voeding
Screening op longkanker Preventie en screening
Toxicologische evaluatie Inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen styreen Arbeidsomstandigheden
Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen molybdeen en anorganische molybdeenverbindingen Arbeidsomstandigheden
In- en uitstroomcriteria van de Wet BIG Zorg
Hersenletsel als gevolg van sport Zorg

Adviezen in voorbereiding

Adviesonderwerp Domein
Risicostratificatie bij bevolkingsonderzoek Preventie en screening
Post-COVID Zorg

Prenatale screening infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Preventie en screening

Alcoholconsumptie en gezondheid in brede zin

Voeding