Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle adviezen die binnenkort uitkomen of in voorbereiding zijn, in volgorde van verwachte publicatie. 

Verwachte adviezen eerste kwartaal 2024

Adviesonderwerp Domein
Monitoring van humane blootstelling aan chemische stoffen Leefomgeving

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2024

Adviesonderwerp                                                                                                                                 Domein
Fungicidenresistentie en gezondheid Leefomgeving

WBO FIT-IN-studie: optimale timing van de FIT na een negatieve colonoscopie in het bevolkingsonderzoek darmkanker

Preventie en screening
Toevoeging OCTN2 als doelziekte hielprikprogramma Preventie en screening
Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden Arbeidsomstandigheden

WBO: DENSE 2-studie: Contrast-mammografie en verkorte MRI als aanvullende screening voor vrouwen van 50-75 jaar met zeer dicht borstweefsel

Preventie en screening
Toxicologische evaluatie respirabele kristallijne silica (kwarts) Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie koolmonoxide Arbeidsomstandigheden

Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor vrouwen die borstvoeding geven

Voeding

Verwachte adviezen tweede halfjaar 2024 en in 2025

Adviesonderwerp Domein
Vaccinatie werknemers tegen kinkhoest Preventie en screening
Toxicologische evaluatie Inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie minerale oliën Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen styreen Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen molybdeen en anorganische molybdeenverbindingen Arbeidsomstandigheden
Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen Voeding
Screening op longkanker Preventie en screening
In- en uitstroomcriteria van de Wet BIG Zorg
Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren Preventie en screening
Hersenletsel als gevolg van sport Zorg

Adviezen in voorbereiding

Adviesonderwerp Domein
Risicostratificatie bij bevolkingsonderzoek Preventie en screening
Neonatale hielprikscreening op severe combined immunodeficiency (SCID) Preventie en screening
Post-COVID-syndroom Zorg
Vaccinatie van ouderen tegen RSV Preventie en screening