Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle onderwerpen waarover de Gezondheidsraad binnenkort advies geeft. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 'Verwachte adviezen' en 'Adviezen in voorbereiding'.

In het werkprogramma zijn de onderwerpen te zien waar de raad gedurende het kalenderjaar aan werkt. Omdat de daarin gestelde prioriteiten kunnen veranderen wordt hieronder een actueel overzicht gegeven.  

Verwachte adviezen vierde kwartaal 2023

Veertiendagen grens voor onderzoek met embryo's en embryo-achtige structuren

Preconceptionele dragerschapsscreening

Vaccinatie tegen mpox

Beoordeling toxische eigenschappen  tricresylfosfaat

Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Verwachte adviezen in 2024

Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker

Rijgeschiktheidseisen bij stollingsstoornissen

Risico's van orale blootstelling aan asbest

Monitoring van humane blootstelling aan chemische stoffen

Fibromyalgie

Screening op longkanker

Fungicidenresistentie en gezondheid

Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden

Toxicologische evaluatie koolmonoxide

Toxicologische evaluatie respirabele kristallijne silica (kwarts)

Toxicologische evaluatie Inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof

Toxicologische evaluatie minerale oliën

Beoordeling toxische eigenschappen styreen

Beoordeling toxische eigenschappen molybdeen en anorganische molybdeenverbindingen

Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen

Adviezen in voorbereiding

Vaccinatie tegen Respiratoir syncytieel virus (RSV)

Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren

Toekomstbestendigheid van de Wet BIG

Toevoeging OCTN2 als doelziekte hielprikprogramma