Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle adviezen die binnenkort uitkomen of in voorbereiding zijn, in volgorde van verwachte publicatie. 

Verwachte adviezen derde kwartaal 2024

Adviesonderwerp Adviesdomein
Toxicologische evaluatie koolmonoxide Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie respirabele kristallijne silica (kwarts) Arbeidsomstandigheden
Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor vrouwen die borstvoeding geven Voeding
Vaccinatie werknemers tegen kinkhoest Vaccinatie en screening
Hersenletsel als gevolg van sport Zorg
Voedingsnormen voor vrouwen die borstvoeding geven Voeding

Verwachte adviezen vierde kwartaal 2024

Adviesonderwerp Adviesdomein
Neonatale hielprikscreening op severe combined immunodeficiency (SCID) Vaccinatie en screening
Inzetbaarheid nieuwe typen griepvaccins Vaccinatie en screening
Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren Vaccinatie en screening
Vaccinatie van ouderen tegen RSV Vaccinatie en screening
Toxicologische evaluatie minerale oliën Arbeidsomstandigheden
Screening op longkanker Vaccinatie en screening
Beoordeling toxische eigenschappen styreen Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen molybdeen en anorganische molybdeenverbindingen Arbeidsomstandigheden
Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden Arbeidsomstandigheden

Verwachte adviezen 2025

Adviesonderwerp Adviesdomein
Voedingsnormen voor jonge kinderen Voeding
Toxicologische evaluatie Inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof Arbeidsomstandigheden
In- en uitstroomcriteria van de Wet BIG Zorg
Hersenletsel als gevolg van sport Zorg
Richtlijnen goede voeding 2025 Voeding

Adviezen in voorbereiding

Adviesonderwerp Adviesdomein
Risicostratificatie bij bevolkingsonderzoek Vaccinatie en screening
Post-COVID Zorg

Prenatale screening infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Vaccinatie en screening

Alcoholconsumptie en gezondheid in brede zin

Voeding
Transgenderzorg Zorg
Vroege signalering dementie Zorg
Rijgeschiktheid na psychose Zorg