Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle adviezen die binnenkort uitkomen of in voorbereiding zijn, in volgorde van verwachte publicatie. 

Verwachte adviezen vierde kwartaal 2023

Adviesonderwerp Domein
Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten Voeding
Vaccinatie tegen mpox Preventie en screening

Verwachte adviezen eerste kwartaal 2024

Adviesonderwerp Domein
Risico's van orale blootstelling aan asbest Leefomgeving
Rijgeschiktheidseisen bij stollingsstoornissen Zorg
Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker Preventie en screening
Vaccinatie tegen Respiratoir syncytieel virus (RSV) Preventie en screening
Fibromyalgie Zorg
Monitoring van humane blootstelling aan chemische stoffen Leefomgeving

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2024

Adviesonderwerp                                                                                                                                 Domein
Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden Arbeidsomstandigheden
Toevoeging OCTN2 als doelziekte hielprikprogramma Preventie en screening
Fungicidenresistentie en gezondheid Leefomgeving

Verwachte adviezen tweede halfjaar 2024 en in 2025

Adviesonderwerp Domein
Screening op longkanker Preventie en screening
Toxicologische evaluatie koolmonoxide Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie respirabele kristallijne silica (kwarts) Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie Inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof Arbeidsomstandigheden
Toxicologische evaluatie minerale oliën Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen styreen Arbeidsomstandigheden
Beoordeling toxische eigenschappen molybdeen en anorganische molybdeenverbindingen Arbeidsomstandigheden
Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen Voeding
Toekomstbestendigheid van de Wet BIG Zorg

Adviezen in voorbereiding

Adviesonderwerp Domein
Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren Preventie en screening