Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle onderwerpen waarover de Gezondheidsraad binnenkort advies geeft. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 'Verwachte adviezen' en 'Adviezen in voorbereiding'.

Verwachte adviezen eerste kwartaal 2023

Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

WBO: uitvoering van de NIPT per 1 april 2023

WBO voor onderzoek naar digitale tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker

Trendanalyse Biotechnologie 2022

Vaccinatie van werknemers tegen influenza

COVID-19 en BCG-vaccinatie

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2023

Risico's van orale blootstelling aan asbest - deel 1 (aantal asbestslachtoffers)

Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken (3)

Verwachte adviezen tweede helft 2023

Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Preconceptionele dragerschapsscreening

Fibromyalgie

Risico's van orale blootstelling aan asbest - deel 2 (risico's)

Veertiendagen grens voor onderzoek met embryo's en embryo-achtige structuren

Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker

Pyridine

Monitoring van humane blootstelling aan chemische stoffen

Adviezen in voorbereiding

COVID-19 vaccinatie: inzet van het HIPRA-vaccin

Screening op longkanker

Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden