Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle onderwerpen waarover de Gezondheidsraad binnenkort advies geeft. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 'Verwachte adviezen' en 'Adviezen in voorbereiding'.

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2022

Vroege opsporing en behandeling van eetstoornissen

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Hoogspanningslijnen en gezondheid: kanker bij volwassenen

Hoogspanningslijnen en gezondheid: neurodegeneratieve ziekten

COVID-19-vaccinatiestrategie: Valneva

Verwachte adviezen derde kwartaal 2022

Vaccinatie van werknemers tegen influenza

Voedingsnormen voor energie

Screening op huidkanker

Duurzaamheid medische hulpmiddelen

Schema Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen

Vaccinatie tegen meningokokken B

Afwegingskader bloedvoorziening

Verwachte adviezen vierde kwartaal 2022

Gezonde voeding bij cardiometabole aandoeningen - deeladvies hart- en vaatziekten

COVID-19 en BCG-vaccinatie

Nutri-Score: aansluiting op voedingsrichtlijnen

Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker

Trendanalyse Biotechnologie 2022

Verwachte adviezen in 2023

Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Adviezen in voorbereiding

Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker

Blootstelling aan asbest via kraanwater en actualisatie asbestslachtoffers

Preventie van gehoorschade

Fibromyalgie