Aankomende adviezen

In deze rubriek vindt u alle onderwerpen waarover de Gezondheidsraad binnenkort advies geeft. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 'Verwachte adviezen' en 'Adviezen in voorbereiding'.

Verwachte adviezen tweede kwartaal 2022

Hoogspanningslijnen en gezondheid: kanker bij volwassenen

Hoogspanningslijnen en gezondheid: neurodegeneratieve ziekten

Verwachte adviezen derde kwartaal 2022

Screening op huidkanker

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Voedingsnormen voor energie

Afwegingskader bloedvoorziening

Duurzaamheid medische hulpmiddelen

Schema Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen

COVID-19-vaccinatiestrategie: Valneva

Verwachte adviezen vierde kwartaal 2022

Vaccinatie tegen meningokokken B

Preventie van gehoorschade

Gezonde voeding bij cardiometabole aandoeningen - deeladvies hart- en vaatziekten

Nutri-Score: aansluiting op voedingsrichtlijnen

Vaccinatie van werknemers tegen influenza

Trendanalyse Biotechnologie 2022

Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker

COVID-19 en BCG-vaccinatie

Verwachte adviezen in 2023

Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Fibromyalgie

Adviezen in voorbereiding

Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker

Blootstelling aan asbest via kraanwater en actualisatie asbestslachtoffers