Risicostratificatie bij bevolkingsonderzoek

Voor de huidige bevolkingsonderzoeken naar kanker worden mensen uitgenodigd naar leeftijd en geslacht. Landelijke uniformiteit is daarbij het uitgangspunt. Bij het evalueren van het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker, in 2022, kwam de vraag op of het bij bevolkingsonderzoeken mogelijk zou zijn om meer rekening te houden met het risico dat mensen hebben op het krijgen van de ziekte, en het bevolkingsonderzoek anders in te richten voor verschillende risicogroepen. Dit wordt ook wel risicostratificatie genoemd. Met risicostratificatie kunnen de bevolkingsonderzoeken mogelijk verder verbeterd worden, bijvoorbeeld omdat de nadelen afnemen of de voordelen toenemen.

Naar aanleiding van de aanbeveling in het advies Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker vraagt de minister van VWS de Gezondheidsraad te adviseren over de toekomstige mogelijkheden voor de inzet van risicostratificatie bij de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Stand van zaken