Rapport onderzoek toegankelijkheid website Gezondheidsraad

Op verzoek van Gezondheidsraad is een onderzoek uitgevoerd naar de content van de website waarin vastgesteld is in hoeverre deze voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Aan de hand van dit rapport is voorlopig de B-status toegekend. 

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in vier principes, te weten: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Een toegankelijkheidsonderzoek naar de technische kant van de website is gedaan door PRO (Platform Rijksoverheid Online), het platform waar de website van de Gezondheidsraad op draait. Voor de techniek heeft deze website de A-status (voldoet volledig), getuige het rapport van oktober 2022.