Beeld: NIAID

Testbewijzen voor SARS-CoV-2: ethische en juridische voorwaarden

Het kabinet verkent in hoeverre de inzet van testbewijzen kan helpen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen en delen van de samenleving open te stellen. De minister van VWS heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd welke ethische en juridische voorwaarden daarbij zouden moeten gelden. Hiervoor heeft de raad een kader opgesteld. Volgens de raad moet de overheid per situatie beoordelen of het gerechtvaardigd is om mensen te vragen een bewijs te tonen van een negatieve coronatest, als voorwaarde voor toegang tot een bepaalde voorziening. Daarbij maakt het uit of het gaat om de inzet van testbewijzen in bijvoorbeeld het onderwijs, in de zorg, in de werkomgeving of bij sociale gelegenheden. Testbewijzen kunnen in sommige situaties - zoals een lockdown - vrijheden vergroten, en in andere situaties vrijheden beperken. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die op dat moment gelden.