Beeld: ©Hollandse Hoogte

Prioritering vaccinatie COVID-19 voor de CAS-landen

Op 19 november 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om de beperkte hoeveelheid vaccins tegen COVID-19 die in eerste instantie beschikbaar zullen zijn, in te zetten voor het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. De Gezondheidsraad adviseert om die strategie, waarbij mensen boven de 60 jaar en medische risicogroepen als eersten gevaccineerd worden, ook toe te passen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS-landen). Net als in Europees Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) is de ziektelast onder deze groepen momenteel het grootst.

Er is een aantal specifieke factoren waarmee rekening gehouden moet worden in de CAS-landen. Zo zijn de informatiesystemen in de gezondheidszorg in de CAS-landen mogelijk onvoldoende ingericht om medische risicogroepen te identificeren. De Gezondheidsraad adviseert om in dat geval groepen te selecteren op basis van leeftijd, te beginnen bij de oudsten. Ook de beperkte zorgcapaciteit en financiële middelen in de CAS-landen kunnen een rol spelen bij de uiteindelijke verdeling van de vaccins. Zorgpersoneel met voorrang vaccineren kan bijdragen aan het continueren van de zorg. De Gezondheidsraad adviseert om met het oog op de volksgezondheid ook de niet-geregistreerde personen in de CAS-landen toegang te bieden tot vaccinatie.

De raad benadrukt dat dit advies voorlopig is en uitgaat van de huidige stand van zaken. Meer duidelijkheid over de werkzaamheid van de verschillende vaccins tegen COVID-19 die de komende tijd worden verwacht kunnen tot een andere afweging leiden. Dat geldt ook voor ontwikkelingen in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.