Voeding

De Gezondheidsraad stelt voedingsnormen vast en beoordeelt periodiek of de richtlijnen voor een gezond voedingspatroon aanpassing behoeven. De Commissie Voeding richt zich daarbij zowel op de algemene bevolking, als op specifieke doelgroepen, zoals (jonge) kinderen, zwangeren en mensen met cardiometabole aandoeningen.