Vitamines, mineralen en supplementen

De Gezondheidsraad evalueert periodiek hoeveel voedingsstoffen, zoals vitaminen en minderalen, een mens nodig heeft om te kunnen functioneren en gezond te blijven. Ook adviseert de raad over het gebruik van vitaminen en mineralen door specifieke doelgroepen of bij bepaalde aandoeningen.