Aanvaardbare bovengrenzen voor vitamines en mineralen

Aanvaardbare bovengrenzen voor vitamines en mineralen zijn bedoeld om overdosering te voorkomen. Met preventie van overdosering wordt vooral ingezet op regelgeving voor maximale gehaltes in supplementen en verrijkte voedingsmiddelen. Met reguliere voeding worden de bovengrenzen voor vitamines en mineralen namelijk zelden overschreden. De EU werkt toe naar Europese maximumhoeveelheden die zeer waarschijnlijk gebaseerd worden op de bovengrenzen die Europese Voedselveiligheid Autoriteit EFSA heeft afgeleid. De Gezondheidsraad adviseert die Europese bovengrenzen voor de Nederlandse populatie over te nemen. Dat gebeurt nu ook al. Nederland loopt daarmee vooruit op de komst van Europese wetgeving.

Stand van zaken