Vaccinatie tegen mpox

Zou mpox-vaccinatie in een structureel vaccinatieprogramma aangeboden moeten worden? Mpox, voorheen apenpokken genoemd, is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. In 2022 dook het plotseling op in Europa, en verspreidde het zich vervolgens over de hele wereld. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild, al kunnen de pokken zorgen voor veel pijn en blijvende littekens. Inmiddels neemt het aantal gevallen steeds verder af door verschillende maatregelen, zoals (preventief) vaccineren. De minister van VWS vraagt de Gezondheidsraad daarom te beoordelen of mpox-vaccinatie structureel aangeboden zou moeten worden en, bij een positief advies, welke doelgroepen hier dan voor in aanmerking komen.

Stand van zaken