Tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen

Tin is een metaal dat vooral wordt gebruikt in mengsels met andere metalen (legeringen). Een voorbeeld van zo’n legering is soldeertin. Ook wordt tin gebruikt als beschermlaag in conservenblikken. Werknemers kunnen via de lucht blootgesteld worden aan stof en damp van tin bij het vullen en legen van verpakkingen van tinhoudende materialen in poedervorm, bij het smelten van tinhoudend materiaal (bijvoorbeeld tijdens het solderen) en bij schoonmaakwerkzaamheden.

De Gezondheidsraad heeft beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat blootstelling aan tin schadelijk is voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen, voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en of de stof nadelige effecten heeft op of via de borstvoeding. De raad adviseert om tin niet te classificeren in een gevarencategorie. Over de effecten op de vruchtbaarheid en de effecten op de ontwikkeling zijn onvoldoende geschikte gegevens beschikbaar. De gegevens die beschikbaar zijn over effecten op of via lactatie geven geen aanleiding voor classificatie in een gevarencategorie.

De Gezondheidsraad heeft ook negen anorganische tinverbindingen beoordeeld, te weten: tinsulfide, tinoxide, ditinpyrofosfaat, tindichloride, tindifluoride, tinsulfaat, tindifluoroboraat, tindisulfide en tindioxide. Ook over die stoffen adviseert de Gezondheidsraad om ze niet te classiferen.

De publicatie Tin and selected inorganic tin compounds is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting.