Rubberstof en rubberdamp; Gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling

Het geheel aan dampen en stoffen dat vrijkomt in de rubberproducerende industrie wordt beschouwd als kankerverwekkend. Omdat de samenstelling van rubberstof en rubberdamp heel variabel is, is het echter niet mogelijk om een gezondheidskundige advieswaarde af te leiden. Daardoor kan de beroepsmatige blootstelling niet getoetst worden. Volgens de vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad is meer onderzoek nodig om na te gaan welke blootstellingsmaten de meest relevante informatie verschaffen over de mate van blootstelling. Aanvullend zijn er gegevens nodig over de huidige blootstelling in de rubberproducerende industrie. Die blootstelling is namelijk aanzienlijk veranderd de laatste decennia, waardoor onderzoeken naar blootstelling in het verleden nu minder relevant zijn.