Pyridine; Beoordeling kankerverwekkende en mutagene eigenschappen

De stof pyridine wordt gebruikt bij de productie van onder andere pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars.

Op verzoek van de minister van SZW heeft de vaste Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat pyridine kankerverwekkend is. De commissie concludeert dat het bewijs beperkt is en adviseert pyridine te classificeren in gevarencategorie 2: stoffen die ervan verdacht worden kankerverwekkend te zijn voor mensen.

Ook heeft de commissie beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat pyridine mutageen is, dat wil zeggen dat het erfelijk materiaal in cellen blijvend kan veranderen. Daar zijn onvoldoende aanwijzingen voor. Daarom beveelt de commissie aan om pyridine niet te classificeren als mutageen in geslachtscellen.

De publicatie Pyridine; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandstalige samenvatting.

Stand van zaken