Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het spreekwoord. Op het terrein van preventie heeft de Gezondheidsraad een omvangrijk takenpakket, waaronder advisering over vaccinatie en bevolkingsonderzoek.