Prenatale screening infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Bloedonderzoek in het eerste trimester van de zwangerschap is bedoeld om gezondheidsschade bij het kind en/of de moeder te voorkomen. Op dit moment richt de screening zich op hepatitis B, syfilis, hiv en bloedgroepantistoffen. De vraag is of foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie moet worden toegevoegd aan de screening. Een tweede vraag gaat over vrouwen die bloedgroep Rhesus c-negatief blijken te hebben. Nu krijgen die allemaal vervolgonderzoek naar bloedgroepantistoffen, maar er zijn aanwijzingen dat het effectiever is om dat alleen te doen bij vrouwen die al een kind hebben.