Gehoorschade door versterkte muziek

In recent onderzoek bij Rotterdamse kinderen van 9 tot 11 jaar werd bij 1 op de 7 kinderen beginnend gehoorverlies vastgesteld. Bij het ouder worden kan een opeenstapeling van gehoorschade door de jaren heen leiden tot permanent gehoorverlies. Onbehandeld gehoorverlies heeft een negatieve invloed op de gezondheid, cognitie en sociale participatie. Het staat vast dat te lange blootstelling aan te hard geluid, zoals versterkte muziek of geluid op de werkvloer of uit de omgeving, leidt tot gehoorschade. Het is lastig om de bijdrage van verschillende bronnen goed vast te stellen. Dat komt doordat er een lange tijd overheen kan gaan voordat gehoorverlies optreedt. Bovendien is er sprake van cumulatieve blootstelling aan verschillende bronnen en zijn er individuele verschillen in gevoeligheid. Cijfers over de ernst en omvang van het probleem zijn niet volledig.

Gegeven deze onduidelijkheden vraagt de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies over hoe gehoorschade door het luisteren naar harde muziek via speakers of koptelefoons en oortjes voorkomen kan worden.