Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

De leefomgeving heeft grote invloed op de gezondheid van mensen. Die invloed kan gunstig zijn maar mensen kunnen ook ziek worden van hun leefomgeving, bijvoorbeeld door luchtverontreiniging of geluidshinder. De overheid staat voor de opgave om de fysieke leefomgeving zo in te richten dat tegemoet gekomen kan worden aan klimaatadaptatie en energietransitie, duurzame economische groei, sterke en gezonde steden en regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu werkt aan een signalement over de mogelijkheden om gezondheid nadrukkelijker mee te laten wegen bij omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan en zo de door de leefomgeving veroorzaakte ziektelast verder terug te dringen.

Stand van zaken