Beeld: ©Hollandse Hoogte

Milieu

Waar het gaat om de invloed van de leefomgeving op de gezondheid houdt de Commissie Signalering gezondheid en milieu de vinger aan de pols.  Zij brengt daarbij op eigen initiatief adviezen uit. Bij de gesignaleerde onderwerpen wordt onder meer beoordeeld hoe sterk de wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor effecten op de gezondheid en welke handelingsperspectieven voor gezondheidswinst er zijn.