Fungicidenresistentie en gezondheid

Schimmels en gisten zijn alomtegenwoordig in de natuur en onze leefomgeving, waar ze belangrijke ecologische functies vervullen. Ze kunnen echter ook ziekten veroorzaken bij planten, dieren en mensen. Bij de mens gaat het meestal om relatief onschuldige aandoeningen (spruw, vaginale schimmelinfecties, kalknagels), maar bij mensen met een verzwakte afweer of met ernstige virale infecties (griep, COVID-19) kunnen schimmelinfecties levensbedreigende vormen aannemen (invasieve infecties van Aspergillus, Candida en Cryptococcus in de longen en de hersenen). Deze infecties laten zich vaak moeilijk bestrijden en het aantal geneesmiddelen dat de arts daartoe ter beschikking staat, is beperkt. Schimmels lijken bovendien in toenemende mate resistent te worden tegen deze antimycotica. Bij Aspergillus hangt de resistentie (deels) samen met de grootschalige inzet van nauwverwante schimmelbestrijders in de landbouw. Inmiddels zorgt in het buitenland ook een nieuwe resistente schimmel, Candida auris, voor steeds meer gezondheidsproblemen.

De vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu, tijdelijk uitgebreid met enkele experts op dit gebied, zal zich buigen over de ernst, de omvang en de oorzaken van dit vraagstuk, alsmede over de vraag hoe de overheid kan helpen het tij te keren. De commissie is met dit onderwerp gestart in maart 2023.   

Stand van zaken