Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid

Onderzoek naar de relatie tussen leefomgeving en gezondheid richt zich vaak op het begrijpen van de effecten van één aspect van de leefomgeving op een bepaalde ziekte. Bij exposoomonderzoek wordt gekeken naar de invloed van verschillende aspecten tegelijkertijd. Het gaat daarbij om fysieke omgevingsfactoren (zoals luchtverontreiniging, medicijnen en groen in de leefomgeving), sociale omgevingsfactoren (zoals opleidingsniveau en gezinssamenstelling), gedrag (zoals voedingsgewoonten en lichamelijke activiteit) en stoffen die worden gevormd in het lichaam zelf (bijvoorbeeld door stofwisseling, door veroudering of door afweerreacties).

Deze integrale benadering biedt volgens de Gezondheidsraad kansen om effectievere preventieve en gezondheidsbevorderende strategieën te ontwikkelen. Bijvoorbeeld doordat het onderzoek de stapeling van en interacties tussen diverse omgevingsfactoren in beeld brengt. Ook kan exposoomonderzoek mogelijk nieuwe risico’s opsporen, bijvoorbeeld risico’s die ontstaan door de introductie van bepaalde innovaties.

De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen gezondheidswinst opleveren, mits het gezondheids- en omgevingsbeleid en het exposoomonderzoek op elkaar aansluiten. De Gezondheidsraad doet aanbevelingen om de resultaten van exposoomonderzoek beter te benutten voor beleid.