Beoordelingskader voor vaccinaties

De vaste Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad adviseert over het aanbod van vaccinaties in vaccinatieprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Sinds 2013 maakt de commissie daarbij gebruik van een algemeen beoordelingskader. Dit in 2020 gepubliceerde beoordelingskader is van toepassing op de adviezen tot en met december 2023. 

In 2023 is het beoordelingskader herzien. Het herziene beoordelingskader is van toepassing met ingang van 1 januari 2024.