Voedingsnormen voor eiwitten
Beeld: ©Unsplash

Voedingsnormen voor eiwitten

De Gezondheidsraad heeft een periodieke evaluatie uitgevoerd van de voedingsnormen voor eiwit voor kinderen, volwassenen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Hierbij baseert de raad zich op de eiwitnormen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. De raad heeft specifiek gekeken of volwassenen van 60 jaar en ouder meer eiwit nodig hebben dan jongere volwassenen. Hierover bestaat wetenschappelijk discussie en sommige landen hanteren voor deze groep een hogere norm. De raad ziet geen overtuigend bewijs dat er voor alle ouderen een hogere norm nodig is. De raad sluit niet uit dat specifieke subgroepen van ouderen wel baat hebben bij meer eiwit, zoals kwetsbare ouderen of ondervoede ouderen. De Nederlandse normen uitgedrukt in grammen per dag liggen iets hoger dan die van EFSA, omdat Nederlanders langer en dus zwaarder zijn dan de gemiddelde Europeaan. De voedingsnormen voor eiwit worden met name gebruikt door het Voedingscentrum en door diëtisten.

Ten behoeve van het afleiden van de eiwitnorm voor ouderen heeft de raad een aanvullend systematisch literatuuronderzoek gedaan (beschreven in één van de achtergronddocumenten). Hierover is een wetenschappelijk artikel geschreven: Health Effects of Increasing Protein Intake Above the Current Population Reference Intake in Older Adults: A Systematic Review of the Health Council of the Netherlands. Gepubliceerd in november 2021.