Beeld: ©Hollandse Hoogte

Voeding, gezondheid en duurzaamheid: een blik vooruit

Met het oog op de voedingsvoorlichting en het voedingsbeleid vat de Gezondheidsraad wetenschappelijke bevindingen periodiek samen in de zogeheten Richtlijnen goede voeding. Gezondheid is daarbij tot nu toe steeds de focus geweest. Er is echter groeiende aandacht voor het aspect van duurzaamheid. Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de Gezondheidsraad verkend hoe de perspectieven van gezondheid en duurzaamheid in samenhang kunnen worden betrokken bij de voedingsadvisering. Ook inzichten in consumentengedrag zullen daarbij waar mogelijk een plaats krijgen. Volgens de raad verdient bij dit alles een modulaire aanpak de voorkeur, dat wil zeggen een stapsgewijze integratie van gegevens op basis van voortschrijdende kennis.