Beeld: ©Hollandse Hoogte

Emissies van ijzer- en staalgieten

Producten van gegoten ijzer en staal worden veel gebruikt in uiteenlopende industrieën. Het proces van ijzer- en staalgieten omvat niet alleen het gieten zelf, maar ook de voorbereidingen daarop en het afwerken van het gietsel. De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad adviseert de emissies die ontstaan tijdens dat proces te classificeren in gevarencategorie 1A: als emissies waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn voor de mens. De subcommissie adviseert ook om de emissies voor mutageniteit te classificeren in categorie 2, dat wil zeggen dat de emissies reden geven tot bezorgdheid voor de mens omdat ze mogelijk erfelijke mutaties in de geslachtscellen van mensen veroorzaken.