Commentaar op conceptadvies Emissies tijdens ijzer- en staalgieten

Verschillende belangstellenden hebben tijdens een openbare consultatieronde inhoudelijk commentaar geleverd op een conceptversie van het advies Emissies tijdens ijzer- en staalgieten. Tegelijk met het advies zijn zowel de ontvangen commentaren als de reactie van de Gezondheidsraad op die commentaren gepubliceerd.