© iStock

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) is een weekmaker. Het wordt onder meer gebruikt in plastic flessen. Bisfenol A is geclassificeerd als schadelijk voor de vruchtbaarheid (gevarencategorie 1B). Daarnaast kan blootstelling aan bisfenol A leiden tot schade aan de ogen, allergische huidreacties en irritatie van de luchtwegen. Er bestaan binnen de EU beperkingen voor het gebruik van bisfenol A. Voor beroepsmatige blootstelling geldt een grenswaarde van 2 milligram (mg) bisfenol A per kubieke meter (m3) lucht. Op basis van de huidige stand van de wetenschap komt Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad tot een gezondheidskundige advieswaarde van 3,3 mg/m3, voor de inhaleerbare fractie. Een huidnotatie is volgens de commissie niet nodig, omdat opname van de stof door de huid onvoldoende bijdraagt aan de interne blootstelling.