Commentaar op openbaar conceptadvies Bisfenol A

Tijdens een openbare consultatieronde heeft de Gezondheidsraad inhoudelijk commentaar ontvangen op een conceptversie van het advies Bisfenol A. Tegelijk met het advies zijn zowel het ontvangen commentaar als de reactie van de Gezondheidsraad op dat commentaar gepubliceerd.