Beeld: ©iStock

Dieselmotoremissie

Dieselmotoren worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen en generatoren. De roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren kunnen onder meer longkanker veroorzaken. Er is geen veilig blootstellingsniveau aan te geven voor de blootstelling aan die roetdeeltjes. Het streven is om het aantal extra gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling te beperken tot 4 ten opzichte van het aantal gevallen van kanker per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking. Het verbodsrisiconiveau is 4 extra gevallen op het aantal per 1.000. De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft geschat welke concentraties respirabele elementaire koolstofdeeltjes – een maat voor de blootstelling aan roetdeeltjes – overeenkomen met die risiconiveaus. Ze komt op respectievelijk 0,011 microgram (µg) per kubieke meter (m3) lucht en 1,03 µg/m3.