Commentaar op conceptadvies Dieselmotoremissie

Verschillende belangstellenden hebben inhoudelijk commentaar geleverd op een conceptversie van het advies Dieselmotoremissie tijdens een openbare consultatieronde. Tegelijk met het advies zijn zowel de ontvangen commentaren als de reactie van de Gezondheidsraad op die commentaren gepubliceerd.