Beeld: ©Hollandse Hoogte

Di- en triisocyanaten

Isocyanaten zijn uitgangsmaterialen voor polyurethaan, dat onder meer wordt gebruikt in lakken, kleefmiddelen en purschuim. Blootstelling tijdens het werk kan leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen. Het streven is om het extra risico daarop te beperken tot 1%.

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft geschat welke luchtconcentratie overeenkomt met dat risiconiveau. Voor di- en triisocyanaten (isocyanaten met twee of drie NCO-groepen) adviseert ze een concentratie van 0,1 µg NCO/m3. NCO staat voor de reactieve groep die in alle soorten isocyanaten voorkomt. De commissie adviseert er ook rekening mee te houden dat blootstelling aan di- en triisocyanaten via de huid kan bijdragen aan het ontwikkelen van allergische klachten.