Commentaar conceptadvies Di- en triisocyanaten

Verschillende belangstellenden hebben inhoudelijk commentaar geleverd op een conceptversie van het advies Di- en triisocyanaten tijdens een openbare consultatieronde. Tegelijk met het advies zijn zowel de ontvangen commentaren als de reactie van de Gezondheidsraad op die commentaren gepubliceerd.