Risico’s van prenatale blootstelling aan stoffen

Er zijn aanwijzingen dat de fase voor de geboorte een gevoelige periode is voor mogelijke gezondheidsschade door blootstelling aan stoffen in het milieu. De sterkte van die aanwijzingen verschilt per stof. Het is belangrijk om te beschikken over een goede preventieve strategie waarmee potentiële probleemstoffen kunnen worden geïdentificeerd en eventueel van de markt geweerd. Op Europees niveau is er zo’n regeling. Toch heeft het daarbij gehanteerde beoordelingskader nog tekortkomingen en ook is er behoefte aan een systeem om het gebruik van eenmaal toegelaten stoffen nauwlettend te volgen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag uitgebracht advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.