Bestrijdingsmiddelen in voedsel: beoordeling van het risico voor kinderen

Bestrijdingsmiddelen ondergaan een strenge toelatingsprocedure voordat ze op de markt worden gebracht. De afgelopen jaren zijn echter vragen gerezen over risico’s voor kinderen die tijdens de procedure onvoldoende aan bod zouden komen. Vandaag presenteert de Gezondheidsraad hierover een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diens collega van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad acht aanpassing van de procedure verstandig.