Test chemische stoffen

Voordat chemische stoffen op de markt worden toegelaten, moet er een beoordeling plaatsvinden van de veiligheid. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de effecten van blootstelling aan stoffen op de voortplanting, met behulp van de zogeheten Two-Generation Reproduction Toxicity Study. De afgelopen jaren is hiervoor een nieuwe test ontwikkeld, de Extended One Generation Reproduction Toxicity Study. Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Gezondheidsraad overwogen of deze nieuwe test de voorkeur verdient boven de nu gehanteerde. Volgens de raad is dat inderdaad het geval.