Nieuwsbrief Gezondheidsraad januari 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Gezondheidsraad verwelkomt negen nieuwe leden

De gezondheid van de Nederlandse bevolking verbeteren. Daar zetten onze nieuwe leden graag hun kennis en ervaring voor in door bij te dragen aan de wetenschappelijke adviezen die de raad uitbrengt voor de regering en de Tweede en de Eerste Kamer.

Elk jaar op 1 januari wisselt de samenstelling van de raad: nieuwe leden treden toe, leden van wie de benoemingstermijn eindigt nemen afscheid en anderen worden herbenoemd. 

Gezondheidsraad verwelkomt negen nieuwe leden

Beeld: ©GR

CEG: balanceren bij schaarste in de planbare zorg

Tijdens gezondheidscrises kan grote druk op schaarse zorgmiddelen ontstaan. Dat vraagt om keuzes over wie als eerste zorg ontvangt, en wie moet wachten. Zoals de coronapandemie laat zien, resulteert dit vaak in uitstel van planbare zorg om ruimte te maken voor acute zorg. Welke patiënt voorrang krijgt, is niet alleen een keuze voor zorginstellingen, maar ook voor de politiek. Daarbij is het belangrijk om continu de juiste balans te zoeken tussen verschillende morele uitgangspunten voor een rechtvaardige verdeling van zorg. Dat stelt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in het signalement Code rood.

CEG: balanceren bij schaarste in de planbare zorg

Beeld: ©Ali Kazal / Unsplash

COVID-19-vaccinatie 5- tot en met 11-jarigen en inzet bivalente vaccins

De Gezondheidsraad adviseert om kinderen van 5 tot en met 11 jaar alleen nog COVID-19-vaccinatie aan te bieden als zij een ernstige medische aandoening hebben. Zij lopen een verhoogd risico op ernstige COVID-19. Vaccinatie kan daar tijdelijk bescherming tegen bieden.

COVID-19-vaccinatie 5- tot en met 11-jarigen en inzet bivalente vaccins

Vaccinatie in arm
Beeld: ©Gezondheidsraad

Abonneren op signalementen CEG

Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Wilt u de signalementen van het CEG voortaan ook ontvangen? Meld u dan aan via Registratie | Op de hoogte blijven van het CEG (yellenge.nl). Na aanmelding zal het CEG u de toekomstige signalementen op de dag van publicatie toesturen.  

De Gezondheidsraad is verhuisd

Vanaf maandag 23 januari is de Gezondheidsraad gehuisvest op de derde verdieping van het pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.

Het nieuwe bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag

Het postadres blijft hetzelfde: Postbus 16052, 2500 BB  Den Haag.

De contactgegevens zijn ook terug te vinden op de website.

Colofon

Dit is een uitgave van

De Gezondheidsraad

Contact

Wilt u contact opnemen met de Gezondheidsraad? Kijk dan op onze pagina met contactgegevens.