Nieuws - Actueel

62 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Vaccinatieschema na maternale kinkhoestvaccinatie

De meeste zuigelingen kunnen toe met één vaccinatie minder als de moeder tegen kinkhoest is gevaccineerd tijdens de zwangerschap, ...

Nieuwsbericht | 18-12-2018 | 00:00

Alcohol en jongeren: invloed op hersenen en later alcoholgebruik

Jong beginnen met drinken hangt samen met een grotere kans op een alcoholprobleem op latere leeftijd. Ook zijn er aanwijzingen ...

Nieuwsbericht | 17-12-2018 | 09:00

Protocol voor vaststellen dood bij orgaandonatie na euthanasie

Voor het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie kan het eDCD-protocol worden aangehouden. Dat is het protocol ...

Nieuwsbericht | 12-12-2018 | 09:43

Twee beoordeelde dichloornitrobenzenen kankerverwekkend

Blootstelling tijdens het werk aan 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen en 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen kan leiden tot kanker. Dat is een ...

Nieuwsbericht | 11-12-2018 | 00:00

Advies voor grenswaarde 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline)

Door blootstelling tijdens het werk aan 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline), kortweg MOCA, kan kanker ontstaan. De Gezondheidsraad ...

Nieuwsbericht | 07-12-2018 | 09:10

Vergunning onder voorwaarde voor onderzoek naar slagaderverkalking bij sporters

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een vergunning te verlenen voor een ...

Nieuwsbericht | 03-12-2018 | 09:22

Advies voor grenswaarde isocyanaten

Blootstelling tijdens het werk aan isocyanaten kan leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen. De Gezondheidsraad heeft ...

Nieuwsbericht | 28-11-2018 | 04:23

Geen vergunning voor screening op prostaatkanker

Een voorstel van het Erasmus MC voor proefbevolkingsonderzoek naar prostaatkanker met een PSA-test zou geen vergunning moeten ...

Nieuwsbericht | 26-11-2018 | 14:57

Conceptadviezen voor openbaar commentaar over blootstelling tijdens ijzer- en staalgieten en blootstelling tijdens kolenvergassing

De Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen heeft twee conceptadviezen opgesteld, één over beroepsmatige blootstelling ...

Nieuwsbericht | 14-11-2018 | 09:05

OCR over cadmium en anorganische cadmiumverbindingen

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) heeft een conceptadvies opgesteld waarin het ...

Nieuwsbericht | 01-10-2018 | 14:37