WBO: Aanvullende screening voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel

Het UMC Utrecht heeft een vergunning aangevraagd voor de DENSE-2-studie, een wetenschappelijk onderzoek naar aanvullende screening met contrastmammografie (CEM) of verkorte MRI voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert VWS hiervoor vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat de exclusiecriteria worden aangepast.

Beeld: ©Eric Maas / Rijksoverheid