WBO: Aanvullende screening voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel

Het UMC Utrecht heeft een vergunning aangevraagd voor de DENSE-2-studie, een wetenschappelijk onderzoek naar aanvullende screening met contrastmammografie (CEM) of verkorte MRI voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel kan borstkanker minder goed worden opgespoord met mammografie. Dit terwijl ze juist een verhoogd risico hebben op borstkanker. Het doel van de DENSE-2-studie is te onderzoeken of aanvullende screening bij deze vrouwen leidt tot eerdere opsporing van borstkanker en een vermindering van het aantal intervalkankers en hooggradige borstkankers.

De commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad is van oordeel dat het voorgestelde onderzoek een gunstige nut-risicoverhouding heeft en deugdelijk is. Ze adviseert VWS om de vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat het exclusiecriterium van vrouwen die wonen op een adres met meer dan vier inschrijvingen bij Bevolkingsonderzoek Nederland komt te vervallen.