Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2024

Op de derde dinsdag van september presenteert de Gezondheidsraad zijn werkprogramma voor het komende kalenderjaar. Aan de hand van de vijf domeinen Zorg, Preventie en screening, Voeding, Leefomgeving en Arbeidsomstandigheden beschrijft het Werkprogramma 2024 de adviesonderwerpen die op de agenda staan.

Beeld: ©iStock

Prioriteiten kunnen tijdens de programmaperiode veranderen, bijvoorbeeld omdat zich tussentijds onvoorziene urgente kwesties aandienen. Op de website wordt steeds de actuele stand van zaken weergegeven.