Classificatievoorstel: pyridine mogelijk kankerverwekkend

De Gezondheidsraad adviseert de minister van SZW om pyridine te classificeren in gevarencategorie 2, als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend te zijn voor mensen. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt.

Beeld: ©SZW / Riesjard Schropp