WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Het Erasmus MC heeft het voorgenomen onderzoek naar de effectiviteit van gepersonaliseerde screening op darmkanker aangepast aan nieuwe gegevens. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor vergunning te verlenen.

Beeld: ©RIVM