WBO: amendement bij onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Begin 2022 heeft het Erasmus MC vergunning gevraagd voor aanpassing van het onderzoek. Op basis van nieuwe gegevens willen de onderzoekers nu de grenswaarden voor indeling in de drie groepen wijzigen. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad is positief over deze aanpassing en adviseert de staatssecretaris ook hiervoor vergunning te verlenen.