Jaarverslag 2021 Gezondheidsraad: In de schijnwerpers

Het Jaarverslag 2021 is vandaag gepubliceerd op onze website en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW en LNV. Naast een getalsmatige verantwoording geeft het jaarverslag een overzicht van onze activiteiten in 2021 en inzicht in de rol die onze adviezen spelen in de maatschappij.

De Gezondheidsraad stond dit jaar meer dan ooit in de schijnwerpers. De wetenschappelijke kennisontwikkeling kent zijn eigen dynamiek. In de coronapandemie werd dit ook voor het brede publiek zichtbaar. De stand van de wetenschap vormt zoals altijd de basis van onze adviezen. In dit jaarverslag laten wij zien hoe we ook in 2021 flexibel, onafhankelijk en transparant zijn blijven werken om regering en parlement te ondersteunen.

Coverbeeld Jaarverslag 2021
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Gezondheidsraad? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en/of op e-mail attenderingen.