Advies Gezondheidsraad en OMT over interval BioNTech/Pfizer nog steeds geldig

Omdat er geen nieuwe onderzoeksgegevens zijn en de productinformatie alleen gewijzigd is om onduidelijkheid te voorkomen, is de Commissie Medische Aspecten van COVID-19 van de Gezondheidsraad van mening dat het eerder gegeven gezamenlijke advies van de Gezondheidsraad en het OMT van 14 januari 2021 nog steeds geldt.

©Hollandse Hoogte