Beeld: ©Hollandse Hoogte

Interval BioNTech/Pfizer

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft op 28 januari 2021 de productinformatie van Comirnarty, het COVID-19-vaccin van fabrikant Pfizer, aangepast. Deze wijziging volgt niet uit nieuwe onderzoeksgegevens en de productinformatie is alleen gewijzigd om onduidelijkheid te voorkomen. De Commissie Medische Aspecten van COVID-19 van de Gezondheidsraad is van mening dat het eerder gegeven gezamenlijke advies van de Gezondheidsraad en het OMT van 14 januari 2021 nog steeds geldt. Het advies blijft om reeds geleverde vaccins niet te reserveren voor mensen die de eerste dosis hebben ontvangen, maar om deze vaccins direct in te zetten bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Toediening van de tweede dosis kan conform het eerdere advies uitgesteld worden tot maximaal 6 weken na de eerste dosis. Een interval van 6 weken past binnen de range die is onderzocht in de fase 3-trial waarin de werkzaamheid van het vaccin is aangetoond. Wanneer er geen sprake meer is van schaarste van het Pfizervaccin, verdient het de voorkeur dat mensen, conform de productinformatie, hun tweede dosis 3 weken na hun eerste dosis toegediend krijgen.