Nieuwe leden bij de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad verwelkomt, zoals elk jaar op 1 januari, een aantal nieuwe leden. Eind november 2020 al plaatste Koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit voor de benoeming en herbenoeming van Gezondheidsraadsleden. Zodoende heeft de Gezondheidsraad er sinds begin 2021, voor een termijn van vier jaar, negen nieuwe leden bij en zijn er twaalf leden herbenoemd. Tegelijkertijd is er afscheid genomen van zes leden van wie de termijn afliep.

Beeld: ©GR

Het totaal aantal leden telt momenteel 111. Een volledig overzicht van de leden en hun expertise vindt u op de pagina Raad.

De nieuwe leden zijn:

 • De heer prof. dr. ir. H. Boersma
 • De heer dr. H. Bouwmeester
 • Mevrouw prof. dr. I.A. Kreis
 • Mevrouw prof. dr. J. van der Naalt
 • De heer dr. M. Rooseboom
 • Mevrouw prof. dr. C. Schultsz
 • Mevrouw dr. A. Simon
 • De heer prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen
 • Mevrouw prof. dr. E.W.M.L. de Vet

Herbenoemd zijn:

 • De heer prof. dr. S.J.L. Bakker
 • Mevrouw prof. dr. ir. E.E. Blaak
 • Mevrouw prof. dr. S. le Cessie
 • De heer prof. dr. O.M. Dekkers
 • Mevrouw prof. dr. M.T.E. Hopman
 • Mevrouw dr. A. Huss
 • De heer prof. dr. S. Kremers
 • Mevrouw prof. dr. G.J. Navis
 • De heer dr. ir. R.T. van Strien
 • Mevrouw dr. G.J.M.W. van Thiel
 • Mevrouw drs. E.H. van Vliet-Lachotzki
 • Mevrouw prof. dr. A.P. van Wezel

Leden van wie de benoemingstermijn afliep:

 • De heer prof. dr. C.G. Figdor
 • Mevrouw prof. dr. J. Gussekloo
 • De heer prof. dr. A.W. Hoes
 • Mevrouw dr. J.A. Iestra
 • De heer prof. dr. ir. Kromhout*
 • De heer prof. dr. H. van Loveren

*de heer Kromhout is nog wel actief als commissievoorzitter voor het afronden van enkele adviezen.