Opzet pneumokokkenvaccinatie handhaven: oudsten eerst

De Gezondheidsraad adviseert om de komende jaren door te gaan met de uitvoering van het programma voor vaccinatie tegen pneumokokken zoals dat dit najaar van start is gegaan. Dat betekent dat de oudste mensen het eerst vaccinatie aangeboden krijgen.

©Hollandse Hoogte