Beeld: ©Hollandse Hoogte

COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken (2)

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad mensen tussen de 60 en 80 jaar eens in de vijf jaar vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken. Naar aanleiding daarvan is een programma opgezet, het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). Dat programma voorzag erin om vanaf najaar 2020 te gaan vaccineren, waarbij telkens mensen van 60, 65, 70 en 75 een uitnodiging zouden krijgen. In het voorjaar van 2020 vroeg de staatssecretaris van VWS aan de raad of de COVID-19-pandemie aanleiding zou moeten zijn het NPPV aan te passen. De Gezondheidsraad adviseerde om bij de uitvoering van het programma voorrang te geven aan de oudste mensen, omdat die het meest kwetsbaar zijn. De staatssecretaris heeft het advies overgenomen, waardoor in 2020 en 2021 alle 70- tot 79-jarigen vaccinatie aangeboden krijgen tegen pneumokokken. Nu adviseert de raad om de komende jaren door te gaan met de herziene uitvoering van het NPPV. Een herbeoordeling is zinvol als de gehele groep 60- tot 80-jarigen eenmaal een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie heeft gehad en de eerste vijfjaarlijkse herhalingen nodig zijn of als er nieuwe vaccins beschikbaar zijn gekomen.