Classificatievoorstel: methylisobutylketon mogelijk kankerverwekkend

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt.

Beeld: ©iStock