Classificatievoorstel: methylisobutylketon mogelijk kankerverwekkend

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt.

©iStock