Beeld: ©iStock

Methylisobutylketon

Methylisobutylketon wordt onder meer gebruikt als synthetische geurstof en als oplosmiddel in verven en lakken. De Gezondheidsraad heeft beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat methylisobutylketon kankerverwekkend is. De raad concludeert dat het bewijs beperkt is en adviseert methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2: stoffen die ervan verdacht worden kankerverwekkend te zijn voor mensen.

Ook heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat methylisobutylketon mutageen is, dat wil zeggen dat de stof het erfelijke materiaal in cellen blijvend kan veranderen. Daar zijn onvoldoende aanwijzingen voor. Daarom beveelt de raad aan om methylisobutylketon niet te classificeren als mutageen in geslachtscellen.