Meer gegevens nodig over rol tbc-vaccin bij COVID-19

In hoeverre BCG (het vaccin tegen tuberculose) een rol zou kunnen spelen in de strijd tegen COVID-19 is nog onduidelijk. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS de uitkomsten van lopend onderzoek af te wachten en de situatie daarna opnieuw te beoordelen.

Beeld: ©NIAID